Vanjske vode

Opskrba vodom i kanalizacija (kanalizacija) bilo kojeg građevinskog objekta je najpotrebniji izum čovječanstva.

Opskrba vodom može biti centralizirana iz opće razgranane mreže vodoopskrbnog sustava cijelog grada ili bilo kojeg drugog naselja, kao i lokalnih (lokalnih, autonomnih) u nedostatku središnjeg vodoopskrbnog sustava na zgradama na ovom području.

U suvremenom svijetu široko se provodi isporuka vode u zgrade u bilo koju svrhu i njegovu odvodnju, koristeći vanjski vodovod i kanalizaciju.

Tako je osoba uređena, da ne može upravljati bez vode. Voda je život. I kako se pjeva u glasovitoj pjesmi, "bez vode, a ne od poplava, a ne nerazumna". Stoga su se ljudi u svakom trenutku naselili u blizini rijeka, jezera, iskopanih bušotina, kako bi imali pristup ovom životu eliksira. Tada su počeli razvijati cjelovite sustave vodoopskrbe potrebne za život, rad, ostatak osobe, usmjerene na neprekinutu, kvalitetnu vodoopskrbu u bilo koje vrijeme iu pravim količinama.

Istodobno s vodoopskrbom razvio se sustav odvodnje (kanalizacijski sustav) za prijam, uklanjanje, recikliranje, preradu otpadne vode i otpadnih proizvoda.

Opća pravila za organizaciju rada u projektiranju i polaganju inženjerskih komunikacija

Voda se transportira u kuću pomoću pumpi kroz cjevovodni sustav postavljen u zemlju na dubini 1,5 do 2,5 m od tla i 0,5 m ispod dubine zamrzavanja tla.

Preduvjet za ugodno ljudsko postojanje je prisutnost kućnih potrepština izravno u prostorijama gdje se nalazi. Da biste to učinili, pored interne distribucije cijevi za vodoopskrbu i pražnjenje, projekt izgradnje je povezan s vanjskim komunikacijama.

Kao iu gradskom ili drugom naselju, gdje je objekt bilo koje svrhe izgrađen s mogućim različitim vrstama komunikacijskih veza u podzemlju, au prigradskim gradnjama, gdje zemlja nema takvih prepreka, obvezni uvjeti za osiguravanje građevina vodom i pražnjenja su:

 • dostupnost projekta i dopuštenje za ovu vrstu građevinskih radova, gdje se predviđa ne samo polaganje vanjskih komunikacija, već i mjesta ulaza vodovodne mreže u zgradu za spajanje na unutarnje sanitarne čvora, a izlazna točka kanalizacijskog sustava koji ide u sustav čišćenja
 • ispunjavanje zahtjeva za obavljanje zemljanih radova, nadzor nad skrivenim radovima i pribavljanje relevantnih tehničkih nadzora;
 • ispunjavanje uvjeta za kvalitetu materijala za takve mreže, osiguravajući besprijekoran rad vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava, budući da je ispravljanje pogrešaka povezano s dodatnim troškovima i neugodnostima za samog razvojnog programera.

Takvi oštri uvjeti prvenstveno su povezani s:

 • pravilnu ugradnju ovih mreža i njihov siguran rad u budućnosti;
 • štedeći vaš novac i non-stop djelovanje vanjske mreže vodoopskrbe i odvodnje;
 • Sprječavanje oštećenja drugih mogućih komunikacija koje se odvijaju na kopnu na ovoj stranici, u tijeku je rad na izgradnji vaših mreža;
 • zahtjev ekološkog zakonodavstva, koji je također usmjeren na zaštitu podzemnih voda;
 • poštivanje sanitarnih i epidemioloških normi i pravila koja ne dopuštaju onečišćenje područja na kojem se nalazi objekt vaše izgradnje;
 • zahtjevi građevinskog zakonika i propisa (SNiP).

Osnovno, zajedničko vodoopskrbnoj i sanitarnoj fazi obavljenog posla

Priprema i umetanje u postojeću centraliziranu mrežu inženjerskih komunikacija naselja ili veze s unutarnjim vodovodom u zgradi s autonomnom vodoopskrbom i kanalizacijom.

Opće faze sažetka vanjskih inženjerskih mreža vodoopskrbe i kanalizacije nakon primitka projektne i tehničke dokumentacije i dozvola od strane nadležnih kontrolnih tijela uključuju:

 1. Zemljani radovi. Kopanje rovova za polaganje cijevi na određenoj dubini projekta.
 2. Baza uređaja za polaganje cjevovoda. Napunjavanje dna rova ​​s ​​kvarcnim (riječnim) pijeskom čini ga vrsta jastuka za sigurno mjesto vodoopskrbne i kanalizacijske cijevi na njemu.
 3. Ugradnja cjevovoda niskotlačnog polietilena (HDPE), visokotlačnog polietilena (LDPE), polivinil klorida (PVC), polipropilena (PP), čelika, lijevanog željeza, keramike, azbestnog cementa u pripremljenim rovovima.
 4. Instalacija cjevovoda bušenja zemlje i vodoravnog bušenja gdje je nemoguće iskopati rov na otvoren način ili predstavljaju neke poteškoće, na primjer, pod autocestama.
 5. Montaža montažnih armiranobetonskih bušotina, izgradnja bunara od opeke, monolitne armirane betonske komore.
 6. Ugradnja ventila i regulacijskih ventila, revizija, protupožarnih hidrantskih i distribucijskih stupova.
 7. Sloj po sloju punjenje sastavljene mreže s inertnim materijalom, kvarcnim (rijekom) pijeskom praćenim zbijenjem.
 8. Restauratorski rad na mjestu gdje se takav posao odvijao, s elementima uređenja okoliša.
 9. Potpisivanje djela skrivenih djela u svim fazama izgradnje.
 10. Priprema i umetanje u postojeću centraliziranu mrežu inženjerskih komunikacija naselja ili veze s unutarnjim vodovodom u zgradi s autonomnom vodoopskrbom i kanalizacijom.
 11. Izrada kompletnog, pravilno izvršenog paketa izvršne i tehničke dokumentacije uz predaju građevinskog projekta operativne organizacije.

Inženjerske vanjske mreže vodoopskrbe građevinskih objekata

Od pamtivijeka, postoji dokazani način pružanja vode osobi. To je kopanje plitkog bušotina i vađenje vode iz površinskog sloja podzemnih voda.

Opskrba vodom može biti centralizirana iz opće razgranane mreže vodoopskrbnog sustava cijelog grada ili bilo kojeg drugog naselja, kao i lokalnih (lokalnih, autonomnih) u nedostatku središnjeg vodoopskrbnog sustava na zgradama na ovom području.

Centralizirane mreže vodoopskrbe uključuju:

 • unos vode, koji može biti bilo koji otvoreni spremnik, bilo rijeka, jezero, duboko bušotina;
 • stacionarni kompleks za pripremu i pročišćavanje vode, dovodeći ga u skladu s sanitarnim standardima za naknadnu opskrbu distribucijskoj mreži i opskrbu potrošača pitkom vodom;
 • prijenosna crpna stanica, koja nosi vodu pod određenim pritiskom kroz cijevi krajnjem korisniku;
 • zaustavne ventile, servisne bušotine i vodoopskrbne točke.

Vrste i vrste lokalne (lokalne, autonomne) vodoopskrbe

Dolaskom prodaje površinskih i podmorskih električnih pumpi s kojima možete podići vodu i isporučiti ga u kuću, rad zdenca postaje jednostavniji.

U nedostatku centralizirane vodoopskrbne mreže koja je razgranata u blizini vašeg doma i, naravno, povezivanje s njom, moguće je sljedeće opskrbe vodom.

Isporuka vode za piće u spremnicima, u bočicama, za piće i kuhanje je napravljena. Naravno, ova opcija ne može postojati na trajnoj osnovi, ali se može koristiti kao privremeno, u prijelaznom razdoblju, sve do izgradnje pouzdane, trajne vodoopskrbe koja gradi vodu oko 24 sata i tijekom cijele godine.

Trebate samo zapamtiti da je voda u tlu posvuda, bez obzira na lokaciju vaše web-lokacije. Pitanje je samo na mjestu svojih slojeva, dubini vodonosnika i, prema tome, kakvoći vode u njemu. Da biste "dobili" vodu, podignite ga na površinu i počeli ga koristiti za vlastite potrebe, trebate opremiti bušotinu ili artesijsku bušotinu koja će riješiti ovo pitanje.

Izgradnja bušotine kao izvora stalne opskrbe vodom zgrade.

Podizanje vode iz bušotine uz pomoć crpne opreme

Od pamtivijeka, postoji dokazani način pružanja vode osobi. To je kopanje plitkog bušotina i vađenje vode iz površinskog sloja podzemnih voda. Površinske vode nalaze se neravnomjerno u tlu i ne prolaze strogo vodoravno, ponavljajući konturu površine zemlje, ali se mogu pojaviti na različitim dubinama od 3-5 do 25 m.

Ova metoda opskrbe vodom ima pravo na život čak i zato što je jeftina u aranžmanu, s najmanje jednostavnim, jednostavnim i jeftinim održavanjem i čišćenjem bušotine. Nedostaci ovog tipa uključuju moguću sezonalnost punjenja bušotine s vodonosnika, ukoliko nađete kopati na vrh i dno odjeljka protoka podzemnih voda. U kontaktu s relativno ravnim dijelom podzemnog "potoka", punjenje bušotine, bez obzira na godišnje doba, topline ili hladnoće, bude ravnomjerno i stalno.

Dolaskom prodaje površinskih i podmorskih električnih pumpi s kojima možete podići vodu i isporučiti ga u kuću, rad zdenca postaje jednostavniji. Istodobno, ostaje moguće postaviti vodu na starinski način, uz pomoć kante. Korištenje ruku, nogu, mehaničkih pumpi, čini i "ekstrakciju" vode i zadovoljstvo. Taj proces možete koristiti kao vježbu na simulatoru za izgradnju mišića ili za punjenje ujutro.

Voda se transportira u kuću pomoću pumpi kroz cjevovodni sustav postavljen u zemlju na dubini 1,5 do 2,5 m od tla i 0,5 m ispod dubine zamrzavanja tla. Dubina mreže vodovoda ovisi o dubini zamrzavanja zemlje u regiji u kojoj živite, jer je montirana u sloj bez zemlje bez leda.

Ploče mogu biti izrađene od monolita, trupaca ili specijalnih prstenova i prekrivene su na vrhu s poklopcem od ulaska u prašinu, prljavštinu, grančice, lišće, stranih predmeta.

Artesijske bušotine od vapnenaca

Nakon postavljanja odgovarajuće opreme i vraćanja kakvoće vode u normalu potrebno je zaključiti iz Sanitarije i Epidemiološke postaje o prikladnosti korištenja ove vode za piće.

Bušenje bušotine na duboki vodonosnik s vodenim krevetom od oko 35-200 m omogućit će vam neprekinuti vodovod za vaš dom.

Pločice se mogu razlikovati ovisno o njihovoj debljini:

 • za kuću sezonskog boravka, s potrošnjom vode od 1,5-2 m3 po satu;
 • kod kuće stalno, cjeloživotno stanovanje, s brzinom protoka od 3-4 m3 po satu.

Za takvo dobro, dozvola je nužno potrebna zbog činjenice da je podzemna voda strateška rezerva zemlje i zaštićena je zakonom, što sprečava onečišćenje, kaotično i nekontrolirano korištenje ovog prirodnog resursa.

Ovaj rad, za razliku od izvora, može obavljati samo specijalizirana organizacija, pa će troškovi bušenja, gradnje i periodičnog čišćenja bušotine biti skupi. Ali to je vrijedno. Organizacija će vam dati putovnicu do bunara, gdje će se prikazati geološka sekcija, promjer, statistička i dinamička razina vode u bušotini i drugi tehnički parametri.

Nakon završetka radova potrebno je proći vodu za analizu i na temelju rezultata pripremiti vodu za njegovu uporabu kao pitke vode. U pravilu, voda iz artesijske bušotine povećava krutost i previše je mineralizirana, sadrži puno vapna, željeza i mora se omekšati i očistiti. Nakon postavljanja odgovarajuće opreme i vraćanja kakvoće vode u normalu potrebno je zaključiti iz Sanitarije i Epidemiološke postaje o prikladnosti korištenja ove vode za piće.

Inženjerske vanjske mreže odvodnje vode (kanalizacije) građevinskih objekata

Za sezonski ili povremeni boravak u kući ponekad je dovoljna instalacija suhih ormara za odlaganje ljudskog otpada.

Postoje razne vrste kanalizacije (otpadne vode) za odvod kanalizacije iz zgrada i objekata. Prilikom projektiranja građevinskog objekta trebate uzeti u obzir:

 • svrha objekta: stan ili gospodarski objekt;
 • epizoda, sezonsko, neprekidno vrijeme rada zgrade i naravno kanalizacijskog sustava;
 • opterećenje sustava, ovisno o broju otjecanja na njemu, broj sanitarnih aparata ugrađenih u zgradu, broj stanara u kući i učestalost korištenja vode;
 • reljef, geološki uvjeti na mjestu gdje se nalazi zgrada;
 • trošak:
 • uređaji cijelog sustava, uključujući i pražnjenje, vanjski cjevovod, kroz koji prolaze sve odvode;
 • sustavi za prihvat, obradu i odlaganje otpadnih voda;
 • optimalni omjer cijene, kvalitete i performansi;
 • materijala, sastojaka i opreme;
 • stupanj pročišćavanja otpadnih voda;
 • jamči pouzdan rad i servis.

Vrste i vrste uređaja za primanje kanalizacije

Kolektor je posuda koja zauzima sve odvode olujnih kanalica i prenosi ih u tlo (ili se crpi pumpom u obližnji rezervoar ili klanac).

Za sezonski ili povremeni boravak u kući ponekad je dovoljna instalacija suhih ormara za odlaganje ljudskog otpada. No, takav sustav neće moći nositi s kućnim odvodima iz tuševa, praonice i kuhinje, jer se za te potrebe postavljaju spremnici različitih kapaciteta za skupljanje otpadnih voda.

Prednosti takvog tipa prijema otpada uključuju pokretljivost suhog ormara, nedostatak komunikacije, kompaktnu ugradnju i jeftino održavanje.

Za dugi boravak u kući uređeni su vanjski otvoreni kanalizacijski sustavi, kao što su cesspool, otpadni spremnici, septička jama i duboko čišćenje stanica.

Sinkohole kao vrsta otpadnih otpadnih voda i otpadnih voda

Ranije korištena vrsta vanjske kanalizacije, cesspool je bio "čarobni štapić" na gradilištima kuća gdje nije bilo centralnog kanalizacijskog sustava. Još uvijek je teško postići dopuštenje da se novo građevinsko postrojenje ugradi u postojeći kanalizacijski sustav u gradu ili selu. Stoga je cesspool služio vjerno već dugi niz godina, a zbog lakoće gradnje, održavanje i pouzdan rad bilo je neophodno.

U današnje vrijeme može se graditi plitica izvan grada, pa čak i onda samo u kućama s sezonskim ljudskim stanovima. Pojavom velikog broja sanitarne opreme u kućanstvima i velikom potrošnjom vode za kućanstvo i sanitarne potrebe, prašak je prepun i zahtijeva češće pražnjenje.

Septski spremnici - suvremena alternativa za plinove

Septski spremnici, domaći i industrijski, su autonomni (lokalni) uređaji i postrojenja za obradu.

Septski spremnici dviju vrsta su široko rasprostranjeni:

 • akumulativni, to su jednostavno volumetrijski kapaciteti različitih kapaciteta koji akumuliraju i čuvaju odvode prije nego što ih ispumpavaju specijalizirani strojevi;
 • tip čišćenja. Oni dopuštaju ne samo sakupljanje, već i obradu, obranu u komorama, sve efluente koji ulaze u njih, obradu organske tvari bakterijama.

Samonosive septičke jame su sustav dosljedno izvođenih komora, bunara, u kojima se kruti otpad brane, suspendiraju i tako dalje. Po broju komora, kapaciteta, oni su 2 komore (s volumenom otpadnih voda do 10-12 kocke dnevno) i 3 komore (ako količina odvoda premašuje ovaj iznos). Spremnici mogu biti monolitni, izrađeni od cigle i armiranog betona.

Preduvjet za septičke jame, naročito samokretne, je nepropusnost kako bi se spriječilo da patogeni mikroorganizmi uđu u zemlju i okoliš kao cjelinu.

Postupak uređenja domaćih septičkih jama

Da biste samostalno obavljali rad na izgradnji septičkog spremnika, morate razmotriti:

 • tip zemljišta;
 • minimalna udaljenost od unosa vode (dobro ili dobro) na glina, teška tla mora biti najmanje 30 m;
 • na pjeskovitim tlima i pješčanim vapnenacima, udaljenost od unosa vode mora biti najmanje 60-80 m.

Radovi se izvode na sljedeći način:

 1. Kopanje jame odgovarajuće veličine;
 2. Dno iskopanog sloja budi se u slojevima kvarcnog (riječnog) pijeska i ruševina;
 3. Materijal za armiranje postavljen je i izlio s betonom:
 4. Prijamne komore septičkog spremnika izgrađene su od opeke, oplate su izrađene i zidovi od cementno-pijeska smjesa s ojačanjem, uvedeni armirani betonski prstenovi.
 5. Šavovi i spojevi su dobro zapečaćeni;
 6. Priključci se vrše na vanjske kanalizacijske cijevi septičkog spremnika koji isporučuju odvode od zgrade do prihvatne komore;
 7. Uređaj za zatvaranje komora s otvorom i ventilacijskom cijevi se konstruira.

Često je septička jama dopunjena uređajem koji dopušta dodatno pročišćavanje otpadnih voda, kao i sami septičke jame, čišćenje se odvija za 50-60%. Ugrađena shema filtriranja odvodnih cijevi, smještena s nagibom. Prema njima, voda iz septičkog spremnika ravnomjerno je raspoređena na površinu filtracije i konačno se pročišćava kroz tlo.

Industrijski sustavi za čišćenje

Industrijski sustavi su više estetski, jednostavni za instalaciju, pouzdani u radu i sigurni za okoliš. Industrija proizvodi ogromnu količinu od njih dizajn, stupanj pročišćavanja vode, cijena i druge parametre. U pravilu, njihovi proizvodi ugrađuju tvrtke, one su postavljene i sustavi su servisirani od strane vlastitih stručnjaka, što jamči za ove objekte.

U područjima s visokim razinama podzemnih voda nije moguće instalirati uobičajene septičke jame ili se morate pripremiti za činjenicu da ćete često koristiti usluge specijaliziranog stroja za crpljenje pretrpanih komora. U tom slučaju, bolje je postaviti dubinsku stanicu za čišćenje.

Stanice za dubinsku biološku obradu otpadnih voda

Takve postaje su prije svega produktivnije od septičkog spremnika i namijenjene su za velike energetski intenzivne zgrade. Postaje osiguravaju neprekinutu opskrbu električnom energijom kako bi održali zdravlje svih funkcija za dubinsko biološko pročišćavanje otpadnih voda.

Njihova oprema uspješno obavlja glavni zadatak - visoku kvalitetu pročišćavanja otpadnih voda i suspenzije.

Stanice omogućuju čišćenje odvoda do 98%, upotrebljavaju pouzdane membrane i zadovoljavaju sve standarde.

Kao primjer svih mogućnosti i prednosti, može se navesti tehnologija Yubus dubokog čišćenja i postrojenja za obradu nove generacije Eurobion, koja zadovoljavaju sve parametre pouzdanosti, trajnosti, produktivnosti itd. Takve stanice su prilično jednostavne i prihvatljive za ulaganje u njih. Izvorni izgled strukturnih elemenata, uporaba biotehnologije s niskom razinom otpada i tzv. Zračni transport, obrada toka s učinkovitim sustavom azobne biodinamike, stekli su potražnju za takvim sustavima.

Oni smatraju da stanice mogu neko vrijeme ostati bez novih otpadnih voda kao dobar pokazatelj, a kada se nastave nastaviti, mogu vratiti proces biokemijskih reakcija azob-anoksida, vodeći, kao i prije, duboko pročišćavanje otpadnih voda iz kanalizacijske mreže.

U instalaciji sličnih sustava nećete biti potrebni cesspool.

Bolje je akumulirati dovoljnu količinu, instalirati postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i više se ne brinuti o ekologiji, mirisu ili pouzdanosti sustava za zbrinjavanje otpadnih voda.

Vanjski vodovod koji vodi do uređaja za primanje kanalizacije

Nakon sakupljanja svih odvoda iz kuhinje, kupaonice, praonice rublja, tušem, kadom, WC-om kroz unutarnji cjevovodni sustav zgrade, oni moraju biti izvedeni kroz vanjske kanalizacijske mreže do prihvatnih objekata za čišćenje.

Da biste to učinili i instalirali vanjske mreže odvodnje.

Vanjske mreže kanalizacije (odlaganje vode) na privatnim teritorijima uglavnom su izrađene od plastičnih cijevi, izračunate promjerom tijekom provedbe projekta.

Za izgradnju vanjskih mreža koristite posebne, dizajnirane za rad na otvorenom, najdugotrajniji cjevasti proizvodi, uključujući i njihovi dijelovi. Takve cijevi su obojane u narančastoj ili žuto-smeđoj boji. Ostale boje cijevi namijenjene su unutarnjoj instalaciji drenažne mreže.

Polipropilenske valovite cijevi se smatraju osobito izdržljivima.

Cjevovod je montiran s nagibom na sustav domaćina odvoda u 2-3 stupnjeva, počevši od instalacije od najniže točke, to jest iz pražnjenja, septičke jame ili ugradnje duboke obrade otpadnih voda.

Za održavanje mreže kanalizacijske mreže obvezno je ugraditi revizijske bušotine u svakoj grani kanalizacijske mreže, a na ravnim dijelovima cjevovoda, bušotine se izrađuju u koracima od 10 do 12 m.

Da bi kanalizacijske mreže normalno funkcionirale dulje vrijeme i ne zahtijevaju hitnu izmjenu koja zahtijeva otvaranje tla, sve radove treba provesti pažljivo prema dobro osmišljenom projektu sukladno građevinskim propisima i propisima (SNiP).

Nomenklatura korištenih cijevi i pomoćnih elemenata mreže vodoopskrbe i odvodnje

Čelika, lijevanog željeza, azbest-cementa, keramike i armiranobetonskih cijevi koriste se za velike mreže promjera.

Za lokalne cjevovode - čelik, lijevanog željeza, keramike i plastike.

U suvremenoj gradnji najčešći su plastični sustavi za transport vode i kanalizacije u smislu omjera cijene i kvalitete.

Njihova prednost nad drugim vrstama su kako slijedi:

 • potpuno odsutnost takvog parametra kao korozija;
 • dobra otpornost na agresivnu kanalizaciju;
 • čvrstoća cijevi i sposobnost da preuzme opterećenje tla;
 • nesmetan prolaz otpadnih voda zbog glatke unutarnje površine montirane cijevi;
 • niska masa cijevi i jednostavna montaža cjevovoda;
 • širok raspon i raznolikost polimera koji se koriste za proizvodnju cijevi.

PVC cjevovodi

Priključci takvih cijevi izrađuju se pomoću specijalnih alata.

Takvi spojevi su montirani "u utičnicu" ili pomoću posebnog ljepila "hladnog zavarivanja".

PVC cijevi su krute, a ako je potrebno, napravite zakret, slavinu i druge radnje koristite posebne spojnice - zavoje i čaše.

Dobro podnijeti opterećenje pri polaganju u zemlju.

Osim toga, oni su prilično povoljni.

Cjevovod pomoću polipropilenskih cijevi

Polipropilenske cijevi su pojedinačne i višeslojne.

Jednostruke cijevi se sastoje od debelog sloja polipropilena.

Proizvodi s višeslojnim cijevima sastoje se od dva sloja polipropilena, a između njih je sloj aluminijske folije.

Priključci tijekom ugradnje izrađeni su pomoću montaže ili metode zavarivanja, posebnih strojeva za zavarivanje plastičnih cjevovoda.

Polietilenske cijevi visokog (LDPE) i niskog tlaka (HDPE)

Ove cijevi imaju vrlo nisku limitiranu radnu temperaturu.

Proizvode se u dvije tehnologije koristeći visoki i niskotlačni tlak.

Polietilenske cijevi su elastične, transportirane u zavojima. Kod takvih cijevi dobro je izvršiti okretaje mreže cjevovoda.

Spojevi između njih izvode se pomoću montaže i pomoću postupaka zavarivanja.

Posebno jake i toplinski otporne cijevi od šivanog polietilena.

Sjecište vanjskih, podzemnih voda i kanalizacijskih mreža

U slučajevima kada je neophodno napraviti križanje vodovoda i kanalizacijskih mreža, takva sjecišta se izvode pod pravim kutom ili blizu nje.

Čelične vodovodne cijevi postavljene su na raskrižju s kanalizacijskim sustavom iznad drenažne mreže za 0,4 m. Kod uporabe cijevi od lijevanog željeza, potrebno je koristiti čelični omotač. Dužina kućišta, u oba smjera od raskrižja, je najmanje 5 m u glinastom, teškom tlu, a na pjeskovitim i pjeskovitim tlima - 10 metara.

Mreže lokalne kanalizacije mogu biti postavljene iznad mreža koje opskrbljuju zgrade bez kućišta, s udaljenosti između zidova cjevovoda duž vertikalne osi od najmanje 0,5-0,7 m.

Kada se paralelno postavljanje vodovoda i kanalizacijskih mreža na istoj razini, udaljenost između zidova položenih cijevi mora biti najmanje 1,5 m uz uvjetni prolaz cjevovoda promjera 200 mm i najmanje 3 m s uvjetnim prolazom većim od 200 mm.

Pri postavljanju opskrbe vodom, prolazi ispod drenažnih cijevi, gornje udaljenosti duž vodoravne osi povećavaju razlike u dubinama položenih cjevovoda.

PodVod.ru

na vezi

Dodaj materijal

Trenutni komentar!

Vanjske vode


Opskrba vodom je skup mjera za pružanje vode različitim potrošačima: stanovništvu, poduzećima i prijevozu. Kompleks inženjerskih mreža koji obavljaju poslove vodoopskrbe naziva se sustav vodoopskrbe ili vodoopskrbni sustav. Odvojene vanjske i unutarnje mreže vodoopskrbe.

Vanjski vodoopskrbni vodovi bili su jedan od glavnih elemenata vodoopskrbnog sustava, već oko tisućljeća. Za vodoopskrbu koriste se prirodni izvori vode:

Projekt vodoopskrbne mreže je napravljen ovisno o specifičnim uvjetima i zahtjevima, općenito:

Ovi zahtjevi utječu na mjesto vodovoda, a također imaju i utjecaj:

Postoje dvije vrste mreža:

Razgranana shema (sl. 1) mreže sastoji se od pruge i grana, koji se odlaze u obliku prekinutih sekcija. U slijepoj mreži, voda se kreće u jednom smjeru - do kraja grane. Mrtva točka je najkraća duljina, ali manje pouzdana u pogledu neprekinute vodoopskrbe. Nedostatak opsežne mreže je da tijekom nesreće na jednom dijelu autoceste, svi dijelovi koji se nalaze iza njega će biti lišeni vodoopskrbe.

Velika mreža rijetko se koristi - u malim gradskim i ljetnim vodoopskrbnim mrežama, u slučajevima kada opskrba vodom potrošačima dopušta prekide u vodoopskrbi. Kako bi se osigurala pouzdanost, koriste se spremnici instalirani kod potrošača.

Cirkulacijski krug (slika 2) nema zazornih dijelova, sve grane međusobno su povezane i zatvorene.

Kombinirani krug (slika 3) sastoji se od petlje i petlje.

Prstenovi i kombinirani vodovodni sustavi pouzdani su u radu. U petlji mreža, voda ne stagnira, ali stalno cirkulira. Hitna mjesta isključena su bez zaustavljanja opskrbe vodom drugim potrošačima.

U prstenastoj mreži možete obrisati glavne smjernice kretanja vode - prtljažnika. Njihova je zadaća transportirati vodu u tranzitu na najudaljenija područja.

Skakači su linije povezivanja trupa. Skoči se koriste za izjednačavanje opterećenja glavnih uzdužnih linija i osiguranje pouzdanosti sustava.

Distribucijska mreža obavlja poslove izravne opskrbe vodom u kućnim ograncima i odvojeno na vatrogasne hidrante.

Izračunava se samo prtljažne crte, uzimaju se promjeri distribucijske mreže ovisno o potrošnji požara priključenoj na hidrantnu mrežu. U proizvodnji opskrbe vodom se izračunava i distribucijska mreža.

Glavne crte postavljene su na visinama kako bi se osigurao dodatni pritisak u distribucijskoj mreži.

Mrežni dizajn i pojedinosti.

Put vodoopskrbnih mreža povezan je s vertikalnim i horizontalnim planiranjem područja i uzimajući u obzir druge inženjerske mreže. Sustavi za opskrbu vodom na kolovozima, u pravilu, položeni su ravno i paralelno sa zgradom, strogo uz autocestu.

Sjecišta cjevovoda moraju biti izvedeni pod pravim kutom jedan na drugi i na os prolaza. Postavljanje vodovoda u odnosu na ostale podzemne komunalije trebalo bi omogućiti instaliranje mreža i sprječavanje potkopavanja temelja u slučaju oštećenja vodoopskrbnog sustava.

Udaljenost u smislu vodoopskrbnih mreža paralelnim zgradama i strukturama treba biti određena ovisno o konstrukciji građevinskih temelja, dubini njihove instalacije, promjeru i karakteristikama mreže, tlaku vode u njima itd.

Važna komponenta projekta vanjske vodoopskrbne mreže je detaljan - mrežni dijagram na kojem su oprema, spojni elementi i elementi označeni simbolima (grafički simboli za cjevovodne ventile).

Prilikom detalja na prvom mjestu na dijagramu odredite mjesto ugradnje hidrantskih i cijevnih spojeva. Ventili su smješteni na takav način da je moguće blokirati pojedine dijelove bez ometanja opskrbe vodom objekata koji zahtijevaju neprekinuti vodovod.

Detaljiranje se obavlja bez sheme, shematski. Kompleksni čvorovi izvlače se odvojeno u većoj mjeri. Na temelju pojedinosti, izrađena je prilagođena specifikacija za potrebnu opremu, opremu i opremu.

Oprema za vodoopskrbne mreže na otvorenom

Suvremene vanjske vodene mreže opremljene su:

Pumpe stanice su u pravilu popunjene centrifugalnim pumpama s električnim pogonom. Mnoge crpne stanice imaju daljinski upravljač i potpuno su automatizirane. Nedavno je sustav s promjenjivim frekventnim pogonima pumpe dokazao najbolju stranu.

Na mjestima ugradnje armature i pribora sa spojnicama na prirubnicama, inspekcijske bunare ili komore su zastarjele. Kućica se sastoji od radne komore i vrata iznad njega, koja služi za spuštanje u radnu komoru.

Za industrijska poduzeća (pod određenim uvjetima) primjenjuju se takozvani cirkulacijski vodovodni sustavi, kao i sustavi s konzistentnom uporabom vode. Cirkulacijski sustavi služe za sprečavanje iracionalne uporabe prirodnih voda i njihovog onečišćenja. U takvim sustavima, voda nakon odgovarajućeg tretmana (hlađenje ili razjašnjenje) ponovno se isporučuje potrošačima. Za hlađenje vode u cirkulirajućim sustavima koriste se rashladni tornjevi, posude za pranje, rashladne lokve.

SNiP zahtjevi za vanjske vodoopskrbne mreže

Voda je jedan od osnovnih elemenata potrebnih za podršku vitalnoj aktivnosti čovječanstva i cijelog života na našem planetu. Paralelno s prirodnim vodenim ciklusom, umjetni vodoopskrbni sustavi, projektirani i konstruirani od strane ljudi, aktivno su uključeni u ovaj proces. Sustavi za opskrbu vodom su unutarnji i vanjski.

Funkcija vanjskih vodnih sustava

Vanjske mreže vodoopskrbe važan su element vodoopskrbnih sustava, osiguravajući neprekidnu vodoopskrbu stanovništvu i poduzećima. Opskrba sredstava za te sustave, u pravilu, izrađena je iz prirodnih izvora. Upotrebljuju se podzemne vode (podzemne vode, umjetnička i izvora) i površinske vode (rijeke, jezera, rezervoari).

Podzemne vode obično su svježe. Stoga se primjenjuju prvenstveno za potrebe potrošača. Površinska voda može biti i svježa i sol. Takvi se resursi koriste u tehničke svrhe: u poduzećima, u poljoprivredi itd.

Vanjski sustavi vode pružaju toplu i hladnu vodu.

Vrste vodenih mreža

Vanjski vodoopskrbni sustavi za namjeravanu svrhu podijeljeni su u dvije vrste:

 1. Srednja vodoopskrba.
 2. Individualna vodoopskrba.

Središnji vodoopskrbni sustav osigurava istodobnu vodoopskrbu velikom broju potrošača. Koristi se u gradovima i urbanim naseljima. Tlak u takvim sustavima nastaje pri korištenju vodenih tornjeva. Za neprekinuto opskrbu vodom (oba hladna i vruća) u centraliziranim sustavima, odgovorni su specijalni komunalije.

Pojedinačna vodoopskrba je namijenjena malom broju potrošača. To može uključivati ​​samo privatnu upotrebu. U pojedinim vodovodima uobičajena uporaba spremnika.

Po vrsti vodoopskrbnog sustava su:

 1. Razgranat (zastoj).
 2. Prsten.
 3. Kombinirano (istodobno uključuje prvu i drugu opciju).

Izrada i oblikovanje vanjskih mreža

Projektiranje vanjske vodoopskrbne mreže vrlo je važan i nezaobilazan proces bez čega je praktična realizacija nadolazećih građevinskih radova nemoguća.

Tri glavne faze projektiranja:

 • tehnički zadatak;
 • projektna dokumentacija;
 • radna dokumentacija.

Referentni zadatak (TOR) izvorni je dokument. On pruža popis svih uvjeta za organizaciju rada, određujući broj faza projektiranja. TOR definira granice posla, popis opreme i materijala koji se uzimaju u obzir u sastavu naknadne projektne dokumentacije.

Projektnu dokumentaciju razvija organizacija projekta u dovoljnoj količini za polaganje ispita. Projektna dokumentacija se provodi sukladno Uredbi br. 87 Vlade Ruske Federacije.

Radnu dokumentaciju razvija organizacija projekta u dovoljnoj količini za izgradnju.

Pri projektiranju vanjskih vodoopskrbnih mreža valja razmotriti prisutnost drugih podzemnih komunalnih poduzeća koja su prisutna. Položaj vodoopskrbnog sustava u odnosu na druge moguće inženjerske mreže mora osigurati mogućnost besplatnog pristupa njima, u slučaju potrebe za popravkom. U slučaju oštećenja vodoopskrbnog sustava, važno je isključiti mogućnost potkopavanja temelja obližnjih objekata.

Na prolazima, cjevovodi su položeni strogo uz magistralnu cestu, ravni i paralelni s linijom gradnje. Svo raskrižja mreža za vodoopskrbu treba izvoditi pod kutom od 90 °. Dopuštena minimalna udaljenost između vodoopskrbe i objekata ovisi o karakteristikama samih vodoopskrbnih mreža (promjer cijevi, radni tlak, itd.), Te vrstu gradnje i dubinu zgrade.

Glavni čimbenici koji utječu na lokaciju vodenih mreža na otvorenom:

 1. Značajke terena.
 2. Prisutnost prepreka (željeznica, rijeka, itd.).
 3. Raspored objekta.
 4. Položaj i raspored stambenih površina, njihova veličina.
 5. Prisutnost vegetacije.

Ništa manje važna komponenta projekta - pojedinost, to jest mrežni dijagram. Na njemu s simbola primijenjena oprema, spojnice, armature. Prilikom sastavljanja, najprije odredite mjesto cjevovoda i hidranata. Ventili trebaju biti smješteni na način koji omogućava zatvaranje opskrbe vodom na određena područja, bez prekida njegovog unosa na objekte koji zahtijevaju kontinuiranu opskrbu vodnih resursa. Detaljiranje se izvodi shematski, bez poštovanja ljestvice. Ako je potrebno, pojedinačni čvorovi izvlače se zasebno u većoj mjeri.

SNiP zahtjevi za vanjske vodoopskrbne mreže

Kodovi i propisi građevine (SNiP) imaju niz zahtjeva koji su obvezni za projektiranje i izgradnju vanjskih vodnih mreža. Sljedeće su glavna pravila ovih pravila:

 • projekti vodoopskrbnog sustava moraju biti razvijeni paralelno s kanalizacijskim projektima;
 • za mreže za opskrbu pitkom vodom nužno je osigurati sanitarni sigurnosni pojas svih vodenih konstrukcija i izvora vodoopskrbe;
 • kvaliteta isporučene pitke vode mora udovoljavati državnim standardima kvalitete (SanPiN 2.1.4.107 4-01);
 • kakvoća vode koja se koristi u industrijske svrhe mora udovoljavati tehnološkim standardima i zahtjevima poduzeća;
 • kvaliteta vode koja se koristi za navodnjavanje mora biti u skladu s sanitarnim i agrotehničkim zahtjevima;
 • temperatura hladne vode u vanjskim vodovodnim sustavima ne smije prijeći + 2... + 25 ° C, vruću temperaturu + 50... + 75 ° С
 • dopušteni radni tlak u vodoopskrbnom sustavu ne smije biti veći od 0,6 MPa, niži od 0,05 MPa;
 • sustavi vodoopskrbe ne smiju kršiti sastav arhitekture;
 • vodovod mora biti u skladu sa svim standardima električne i požarne sigurnosti, kao i sigurnost na radu;
 • Zagađivanje okoliša koje može smanjiti njegovu kakvoću nije dopušteno u sustavu;
 • Buka koja nastaje tijekom rada sustava i njegovih komponenata mora biti u skladu sa zahtjevima SNIP-a "Zaštita od buke";
 • izbor glavnih tehnoloških rješenja trebao bi se temeljiti na usporedbi nekoliko mogućih opcija.

Zbog brzog razvoja civilizacije i novih tehnologija, moguće je da će u budućnosti biti novih vrsta vodoopskrbnih mreža, novih tehnologija za njihovu izgradnju. Sukladno tome, bit će nužno provesti određene izmjene i dopune zakona i propisa o gradnji vodoopskrbnih sustava. No, samo će neki brojevi biti ispravljeni. Glavni zadatak - osigurati čovječanstvo industrijskom i pitkom vodom u uvjetima potpune sigurnosti - ostaje nepromijenjen.

Dizajn vodoopskrbnih sustava

Izvršavamo dizajn:

 • unutarnji vodovodni i odvodni sustavi;
 • vanjski sustavi opskrbe vodom i odlaganje vode.

Možete navesti troškove projektiranja vodoopskrbe ispunjavanjem obrasca za povratne informacije.

Prednosti življenja u privatnoj kući su brojne, ali stvaranje udobnosti morat će posvetiti veliku pažnju čak iu ranim fazama izgradnje. Dakle, naručivanje dizajna domaće vodoopskrbe provodi se u procesu izrade općeg plana rada, jer prilikom planiranja prostorija potrebno je uzeti u obzir raspored niša za uspone u kojima će biti skrivena instalacija komunikacija.

Kako bi se planirali vanjski i unutarnji sustavi hladne i tople vode, kao i kanalizacijski sustav provodili su se kvalitativno, jeftino i na vrijeme, kontaktirajte stručnjake tvrtke Elektrostroy.

Nakon odlaska na gradilište, analize objekta i provođenja točnih izračuna, naše osoblje će vam pružiti projekt s detaljnim opisom i položajem svih elemenata vanjske i unutarnje mreže.

Sve faze projektiranja sustava vodoopskrbe provode naši stručnjaci u skladu s trenutnim standardima i specifikacijama SP & P 2.04.02-84.

Značajke razvoja projektne dokumentacije

Kompetentno komunikacijsko planiranje nema tipična / identična rješenja, budući da se svi objekti razlikuju po brojnim karakteristikama: područje, lokacija u odnosu na vanjsku vodoopskrbu, unutarnje planiranje itd. Osim toga, razvoj plana varira ovisno o fazi izgradnje i rada vikendice.

Stoga rad na projektiranju i ugradnji vodoopskrbnih sustava u Voronezhu treba povjeriti stručnjacima tvrtke "Electrostroy", koji će odabrati najbolja inženjerska rješenja za vas uzimajući u obzir financijske mogućnosti i potrebe.

Prednosti suradnje s našim stručnjacima su:

 • pristupačne cijene;
 • širok spektar usluga;
 • izvođenje pojedinačnih radova, kao i provođenje projekata ključ u ruke bilo koje razine složenosti;
 • punu odgovornost za rezultat.

Dugogodišnje iskustvo u razvoju radnih planova za privatne kuće, usredotočimo našu pažnju na činjenicu da se projektiranje i ugradnja vanjskih vodnih sustava, kao i unutarnjih, provodi usporedno s planiranjem kanalizacijskih sustava.

Uređaj vodovodnih mreža: načelo rada, vrste struktura

Svaka vodoopskrbna mreža predstavljena je u obliku kompleksa zgrada i elemenata koji vode za industrijske i domaće objekte.

sadržaj

Mrežna klasifikacija

Mrežni vodovi su unutarnji i vanjski. Vanjski vodovod sastoji se od sljedećih elemenata:

 • cijevi od polipropilena, čelika, LDPE;
 • spremnik za unos vode;
 • pumpa;
 • pregled s vodenim zatvaračima;
 • spremnika i sustava za pročišćavanje vode.

U procesu uređenja vanjskih vodoopskrbnih mreža poštuju se utvrđene norme i zahtjevi građevinskih propisa. Vanjski vodoopskrba razvrstana je u sljedeće vrste (po namjeni):

 • kućanstva;
 • vatreno oružje;
 • proizvodnja;
 • navodnjavanje;
 • recikliranje.

Prema načinu postavljanja plinovoda, mreža se može postaviti prema nekoliko shema:

 • dead-end - koristi se za dobivanje malih predmeta s vodom;
 • prsten - namijenjen je za neprekinuti dotok tekućine. Za svoj raspored koristi veliku količinu potrošnog materijala.

Stručnjaci razlikuju sljedeće metode postavljanja cijevi:

Uređaj sustava

Za uspješan i neprekinut rad sustava, preporučuje se provesti ispravno konstruktivno mjesto cjevovoda. Često je sustav opremljen tvornicama. Postoje određeni zahtjevi za uređenje vodoopskrbe:

 • snaga da izdrži vanjska i unutarnja opterećenja;
 • nepropusnost;
 • glatka površina unutarnjih zidova, što smanjuje gubitak tlaka na trenju;
 • trajnost.

Korišteni potrošni materijal treba brzo i lako sastaviti na mjestu uređenja sustava. Mreža za vodoopskrbu mora zadovoljavati zahtjeve povećane učinkovitosti. Tlačne cijevi se odabiru uzimajući u obzir otpornost na vodu. Za izračunavanje radnog tlaka, snimke cijele mreže, uzima se u obzir promjer cjevovoda koji se koristi. Izračuni se mogu obavljati samostalno ili tražeći pomoć stručnjaka.

Uzimajući u obzir zahtjeve za ugradnju potrošnih materijala, cijevi moraju imati potrebnu snagu. To će im omogućiti da izdrže pritisak tla, uključujući i njegovu težinu. To uzima u obzir moguća opterećenja koju provodi prijevoz. Nepropusnost cijevi i spojeva važan je uvjet za uspješnu i ekonomičnu mrežnu operabilnost. Ako ne dođe do propuštanja, opaženi su višak tekućih troškova, što pridonosi povećanju troškova rada mreže vodoopskrbe.

Ispuštanje vode iz sustava može dovesti do potkopavanja tla i teške nesreće na autocesti. Za uređenje sustava koji se razmatra, kako bi se poslužio bilo kojem objektu, koriste se cijevi, čiji izbor ovisi o sljedećim kriterijima:

 • količina isporučene tekućine;
 • tip tla;
 • radni unutarnji tlak.

Stoga se za vodoopskrbne sustave mogu koristiti različite vrste cijevi, uzimajući u obzir uvjete terena na kojima se obavljaju građevinski radovi. Za poboljšanje vanjskih vodovodnih instalacija pomoću čelika, armiranog betona i cijevi od lijevanog željeza. Možete postaviti cjevovod sintetičkih cijevi. Da biste napravili pravi izbor, preporučujemo da se upoznate s izvedbom svih vrsta cijevi.

Vrste opskrbe vodom

Prije nego izvodite vanjsku vodu, preporučljivo je utvrditi njegovu vrstu. Prema načinu prijenosa vode do konačnog objekta, vodoopskrbna mreža može biti tehnička. U ovom slučaju, voda se koristi samo za proizvodnju. Ne može piti. Da biste uštedjeli novac, tehničke mreže djelomično se čiste. To vam omogućuje ponovno korištenje otpadne vode.

Vatrogasna mreža se spušta za gašenje požara. Takvi sustavi opremljeni su posebnom opremom i hidrantom. Ako je potrebno, spremite, kada obavljate pakiranje, vatrogasni sustav kombinira se s tehničkom, kućnom ili nepropusnom shemom. Za montažu potrebno je slijediti načela zaštite od požara. Stoga, prije polaganja cjevovoda, morate dobiti dozvolu nadležnih tijela. Instalacijski radovi se izvode samostalno ili uz pomoć stručnjaka.

Da bi se voda koristila u svakodnevnom životu, opremljen je sustav kućanstva. Tako isporučena voda koristi se za piće. Prije polaganja cjevovoda izrađuje se plan za primarno čišćenje tekućine. Za to se mogu koristiti posebne stanice ili filtri.

Programi vodoopskrbe

Za postavljanje cjevovoda za budući sustav vodoopskrbe, priprema se sklop. Prikazuje sve elemente mreže, glavne tehničke karakteristike plinovoda. Za transport vode od izvora do željenog objekta, koristite vodove. Mogu se sastojati od 2 ili više cjevovoda, koji su međusobno paralelni.

Za opskrbu vodom do mjesta potrošnje, vanjski vodovod je opremljen. Voda koja teče na određene točke ispuštanja vode unutar objekta zahtijeva raspored unutarnje vodoopskrbe. Uzimajući u obzir konfiguraciju, vanjska mreža montirana je u zatvorenom ili razgranatom obliku.

Pomoću prstenaste mreže osigurava se konstantan protok tekućine. No, za uređenje takvog sustava zahtijevat će veliku količinu potrošnog materijala, uključujući spojnice, oblikovane dijelove.

Zatvorena je mreža učinkovita ako trebate vodu za malu farmu. Mrtvi sustav se smiri na mjestima gdje postoje prekidi u vodoopskrbi ili se javljaju česte nesreće.

Vanjski sustav vodoopskrbe sastoji se od glavnih i sekundarnih vodova. Za procesnu vodu potrebno je odvojeni vodovod koji se ne smije miješati s pitkom vodom. U tom se slučaju preporučuje da napravite 3 sheme.

Posebno pripremljeni crtež za tehničku i plinovodnu vodu. Dodatno, napravite opću shemu sustava. Ako se crtež radi samostalno, preporučuje se korištenje grafikona papira. U nedostatku vještina u izradi shema preporučuje se savjetovanje s stručnjacima.

Voda iz cjevovoda pod pritiskom ulazi u unutarnju mrežu. U tu svrhu, u tlu se daje poseban unos, predstavljen u obliku ograde od cijevi od vanjske mreže do jedinice za doziranje vode ili zaustavnih ventila postavljenih unutar servisnog objekta.

S obzirom na mjesto distribucijske crte u odnosu na vodene točke, razlikuje se gornji i donji vodovodni sustav vodoopskrbe. U gornjem rasporedu, autocesta se nalazi iznad točaka rastavljanja, a niže - niže. U vanjskoj mreži uočava se niski tlak, a unutarnji je pritisak potreban. Da biste to učinili, postavite crpku i poseban spremnik.

Prstenasta unutarnja vodovodna mreža opremljena je tehnološkim namjenama. Ako ima 10 ili više točaka, onda je povezan s vanjskim sustavom pomoću dva ili više ulaza. Korištenje krajnjeg kruga je ograničeno.

U tlo se polaže vanjski vodovod. U područjima s permafrostom trajno vodovod obavlja se iznad tla. Da biste to učinili, pripremite posebne nosače koji zahtijevaju naknadnu toplinsku izolaciju. Kao izolacija koristi se mineralna vuna.

Značajke instalacije

Prije polaganja cjevovoda, razmotrite sljedeće kriterije:

 • zamrzavanje tla i polaganje cijevi;
 • temperatura tekućine;
 • način opskrbe vodom.

Ako je potrebno provesti glavni cjevovod, tada se dubina cijevi izračunava pojedinačno. Ovo uzima u obzir način na koji će sustav raditi. Izračuni se mogu izvesti samostalno ili uz pomoć stručnjaka. U svakom slučaju, vrijednost glavnog pokazatelja ovisi o vanjskim opterećenjima na tlu i klimatskim uvjetima područja.

Cjevovod linije odgovara zemljišnom zemljištu reljef. Raspored sustava uzima u obzir nagib koji se mora promatrati na ravnoj površini. Pomoću takvog nagiba moguće je isprazniti mrežu i izlaziti iz zraka na maksimalnim mjestima vodoopskrbnog sustava. Potonji postupak nastaje uz pomoć klipa.

Ako se za uređenje sustava koriste armature i spojnice s posebnim spojevima, onda su opeke ili gotove bušotine opremljene na mjestima njihove ugradnje. Njihovi parametri ovise o dimenzijama ojačanja i dubini mreže. Kućica može imati pravokutni ili okrugli oblik. Iznad tla, bušotina se zatvara posebnim otvorom. Može se kupiti ili izrađivati ​​od lijevanog željeza.

Prilikom instaliranja internih sustava slijedite otvorenu metodu. Cjevovod je postavljen iznad građevinskih konstrukcija. Ovo tehničko rješenje olakšava proces instalacije i rad čitavog sustava. Postavljanje bilo koje mreže vodoopskrbe može se obaviti samostalno ili uz pomoć stručnjaka.

Za polaganje razine upotrebe i druge građevinske opreme. Po dovršetku instalacijskog rada, sustav se provjerava radi curenja. Ako su otkrivene propuštanja, uklanjaju se što je prije moguće. Tek nakon popravka dopušteno je ponovno pokretanje vodoopskrbnog sustava.